میکروپیگمنتیشن

شبیه سازی موی سر - میکرو اسکالپ

میکرواسکالپ هم یکی دیگر از روش های مورد استفاده در مطب دکتر نرسیس می باشد . میکرو اسکالپ همان شبیه سازی موی سر است . میکرو اسکالپ بیشتر در موارد طاسی های سکه ای و نقطه ای استفاده می شود . البته همانطور که اشاره کردیم ، بیشترین مورد مصرف آن ، مورد ذکر شده بود . این در حالی است که در رفع آثار زخم یا جراحی در جاهایی مانند سر و ابرو ، میکرو اسکالپ یاری رسان است .
شبیه سازی موی سر در مواردی مانند کم پشتی موی سر نیز کاربرد دارد . با میکرو اسکالپ می توان کم پشتی موی سر را ( هم در آقایان و هم در بانوان ) رفع نمود . رفع جای بخیه هم می تواند از کاربرد های شبیه سازی مو باشد .
روش های فوق چنانچه با هاشور همراه شوند ، حلقه خدماتی مناسب تری را در اختیار متقاضی قرار می دهند . مانند سایر مقالات زیبایی ، در این مقاله نیز به این موضوع اشاره می کنیم که مهارت اپراتور و عوامل اجرا در حصول نتیجه بهتر بسیار موثر است .
توصیه می شود با توجه به تخصصی بودن این روش زیبایی ، حتماً از طریق راه های ارتباطی موجود ، از مشاوره کارشناسان مطب دکتر نرسیس بهره مند شوید .